بر این اساس معماریار توان خود را برای اصلاح پلان معماری در اختیار کارفرمایان و همکاران گرامی قرار داده است. ابتدا نقشه ساختمان خود را بهینه کنند.سپس به مسایل دکوراسیون داخلی و دکوراسیون و طراحی نما ساختمان و طراحی منظرو… بپردازند.

شرکت طراحی معماری معماریار اصلاح نقشه معماری که شامل: اصلاح پلان معماری، اصلاح ستونگذاری معماری، اصلاح پلان ساختمان ، بازبینی پلان، اصلاح پلان شهرداری، اصلاح نما ساختمان، اصلاح نقشه ساختمان،اصلاح طراحی داخلی، اصلاح پلان معماری و… به انجام می رساند.

شرکت معماریار برای بالا بردن کیفیت طراحی اعتقاد دارد اول باید کیفیت طراحی پلان معماری بالا برود و در آن تمام روابط داخلی فضاهای معماری برقرار گردد.
بعد از اصلاح پلان معماری می توان به بررسی و اصلاح ستونگذاری و اصلاح طراحی داخلی و اصلاح نما ساختمان و اصلاح تاسیسات و در کل بهینه کردن اقدام کرد.

اصلاح پلان معماری

معماریار اصلاح پلان معماری را به کارفرمایان و همکاران گرامی که خواهان بازسازی ساختمان درطراحی داخلی و نما ساختمان هستند پیشنهاد می دهد. شما با استفاده از بازبینی پلان و اصلاح نقشه های معماری می توانید طراحی داخلی و طراحی نما و طراحی لنداسکیپ حرفه ای تر و اصولی تری داشته باشید. یکی دیگر از مزایای اصلاح نقشه ساختمان پیش از ساخت و بازسازی ساختمان بهینه کردن نقشه ساختمان است. معنای آن این است که هزینه های ساخت ساختمان کاهش می یابد.

منظور معماریار از اصلاح ستونگذاری تغییرات در سازه ساختمان می باشد. بهینه ترین سازه با توجه به زمان ساخت و هزینه مدنظر کارفرما و کاربری ساختمان پیشنهاد می شود. تغییرات ستونگذاری معماری بر اساس بهترین حالت برای تامین بیشترین پارکینگ برای ساختمان می باشد. تغییرات ستونگذاری و قرارگیری ستون ها بر اساس قرارگیری در بین دیوارها در دکوراسیون داخلی می باشد. تغییرات ستونگذاری بر اساس بهترین حالت از نظر سازه ای و ایجاد تعادل در ساختمان می باشد. تا با این کار از ارتفاع دال ها و میزان دیوار برشی ها کاسته شود. درنهایت هزینه سازه بهینه می شود. و طراحی ساختمان در نظر گرفته می شود.

اصلاح نقشه های معماری بیشترین تاثیر را در طراحی داخلی دارد. با کمک این روش از پرتی فضا درپلان ساختمان اجتناب می شود. همچنین بهترین روابط داخلی پلان به وجود می آید.اصلاح نقشه داخلی ساختمان باعث می شود پرتی در طراحی داخلی به وجود نیاید و فضاها قابل چیدمان شود.ارتباطات داخلی پلان مناسب کاربری ها شود. سطح خصوصی و عمومی فضاهای داخلی اصلاح می شود. تمام این تغییرات و بازبینی پلان جهت افزایش کیفیت سطح زندگی استفاده کنندگان از فضا می باشد. معماریاربر این اعتقاد است طراحی معماری بر روحیه و سلامت روان استفاده کنندگان فضاهای معماری تاثیر می گذارد.

اصلاح پلان معماری باعث کاهش هزینه تاسیسات می شود.منظور از تاسیسات، لوله کشی ها و سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان است. با جای گذاری درست فضاهای آبریز ساختمان و برقراری ارتباطات عمودی و افقی مناسب تاسیسات و سازه و معماری می توان از میزان لوله کشی و سیم کشی های ساختمان کاسته شود .در بازبینی نقشه های معماری طراحی سازه ، طراحی معماری و طراحی تاسیسات با یکدیگر هماهنگ می شوند. در نتیجه چندباره کاری در ساخت از بین می رود و ازهزینه ها کاسته و بهینه می شود.

اصلاح نما ساختمان از اصلاح نقشه های معماری تاثیر می پذیرد. به طوری که میزان گشودگی های ساختمان مشخص می گردد.میزان گشودگی های نما علاوه بر آنکه نور دکوراسیون داخلی و فضاهای داخلی ساختمان را تامین می کند.باعث زیبایی بصری ساختمان می شود. فواید اصلاح نمای ساختمان توسط معماریار مشخص شدن کاربری ساختمان از روی نمای ساختمان است. در اصلاح نما معماریار تطابق بین طراحی داخلی و طراحی نما و سازه به درستی صورت می گیرد. طراحی نما معماریار بر اساس سبک مورد نظر کارفرما و بهینه ترین روش استفاده از متریال می باشد. مثال ساده از نحوه ی انجام بهینه کردن استفاده از متریال استفاده از قطع های مناسب برای برش سنگ به طوری که کمترین میزان برش سنگ و پرتی سنگ را به همراه داشته باشد.

با توجه به اهمیت تعداد پارکینگ واصلاح پارکینگ توسط معماریار انجام می گیرد. طراحان معماریار درطراحی پارکینگ بسیار توانا می باشند. به صورت معمول برای محاسبه ی تعداد پارکینگ از فرمول بیست وپنج مترمربع برای پارک هر ماشین استفاده می شود. حدودا تعداد پارکینگ تامینی ساختمان محاسبه می شود. گروه طراحان معماریار تا به امروز افتخار آن را دارد. تعداد بسیار بیشتری پارکینگ نسبت به این سرانه تامین می کند. مزیت طراحی پارکینگ معماریار توجه به پلان طبقات دیگر بر اساس کاربری همزمان با طراحی پارکینگ می باشد.

اصلاح پلان شهرداری بسیار پر اهمیت می باشد. متاسفانه نقشه های شهرداری فقط از نظر ضوابط طراحی شهرداری سنجیده می شوند. کیفیت فضایی و ارزش فضایی ملاک طراحی نقشه های شهرداری نیستند. بنابراین بسیاری ازنقشه های شهرداری کیفیت پایینی دارند.معماریار معتقد است ساختمان در روحیه کاربران آن تاثیر می گذارد.بنابراین نقشه های ساختمان کم کیفیت ارزش سرمایه گذاری های ساخت را ندارند.کارفرمایان گرامی با صرف اندک هزینه ای جهت باربینی پلان و نقشه ساختمان می توانند. ازخسارت های مالی و روحی در آینده ساختمان جلوگیری کنند. همچنین در اکثر مواقع گروه طراحان معماریار در بازبینی نقشه ساختمان به تعداد بیشتر پارکینگ وجلوگیری از پرتی فضا و اضافه شدن بر متراژ مفید ساختمان دست پیدا کرده است. با توجه به قیمت ساختمان و قیمت پارکینگ اضافه در ساختمان های امروز ارزش اصلاح نقشه شهرداری و بهبود طراحی معماری معماریار قابل درک می باشد.

اصلاح طراحی داخلی بیشترین تاثیر را از اصلاح پلان معماری و اصلاح ستونگذاری می گیرد. اصلاح نقشه ساختمان معماریار بر اساس بهترین نورگیری فضای داخلی و بهتریت روابط داخلی بر اساس کاربری ساختمان می باشد. روابط داخلی ساختمان علاوه بر ایجاد تعاملات بهتر در داخل ساختمان باعث از بین رفتن پرتی فضا می شود.

اصلاح رندر معماری و اصلاح تری دی مکس معماری در واقع اصلاح دکوراسیون داخلی و اصلاح نما ساختمان را به شما کارفرمایان و همکاران معمار نشان می دهد. با دیدن اصلاح رندر معماری شما می توانید. پیش از ساخت ساختمان نهایی آن را ببینید ودر صورت نیاز تغییرات و بازبینی پلان را انجام دهید. گروه مهندسین معماریار با اطمینان به کارفرمایان ومعماران همکار می گوید می تواند نقشه ساختمان آنها را در اصلاح نقشه ساختمان، اصلاح پارکینگ ،اصلاح ستونگذاری، اصلاح تاسیسات، اصلاح پلان معماری ،اصلاح نما ساختمان و… با بهترین کیفیت ارایه می دهد.

یکی از هدف های گروه مهندسین معماریار ارتقا طراحی معماری درساختمان ها می باشد.  معماریار معتقد است ساختمان و دکوراسیون در سلامت روانی استفاده کنندگان آن تاثیر بسیاری دارد.بر این اساس گروه معماریار سال ها تجربه در طراحی معماری و طراحی پلان ساختمان ودکوراسیون داخلی را در اختیار کارفرمایان و همکاران قرار می دهد.  تا با هزینه اندک کیفیت بنیادین طراحی ساختمان خود را ارتقا دهند.در نتیجه شاهد طراحی معماری، دکوراسیون داخلی، طراحی نما ، طراحی منظر و… با کیفیت بصری باشد.

گالری طراحی معماری معماریار

در گالری شرکت معماریار برخی از نمونه پروژه های انجام گرفته توسط گروه طراحی معماری معماریار آورده شده است. این دسته بندی شامل نمونه طراحی معماری ، نمونه دکوراسیون داخلی، نمونه نقشه کشی معماری، نمونه اصلاح نقشه معماری می باشند.
gallery planarchitecthelper
gallery interiorarchitecthelper
gallery architectarchitecthelper
download projectsarchitecthelper

ارتباط سریع با معماریار