اصلاح نقشه های معماری

اصلاح نقشه های معماری

شرکت طراحی معماری معماریار خدمات گوناگون معماری را به معماران و کارفرمایان گرامی ارایه می دهد. هدف از ارایه خدمات اصلاح نقشه ساختمان و اصلاح ستون گذاری بازبینی نقشه و باز بینی پلان و بالا بردن کیفیت پلان ساختمان و اصلاح رندر معماری می باشد.

اصلاح نقشه شهرداری

متاسفانه اکثر نقشه های ساختمان مورد تایید شهرداری از کیفیت پایینی برخوردارند. در نقشه ساختمان خبری از طراحی معماری نیست بلکه صرفا ضوابط طراحی شهری در آنها رعایت شده اند.این نقشه ها نیاز به بازبینی پلان دارند.

گروه مهندسی معماریار جهت خدمات دهی به کارفرمایان و اصلاح نقشه های شهرداری آنها به نقشه های با کیفیت طراحی معماری و با کیفیت طراحی داخلی خدمت رسانی می کند.

منظور از بالا بردن کیفیت پلان معماری اصلاح نقشه پارکینگ افزایش تعداد پارکینگ، اصلاح روابط داخلی فضاهای معماری و کم کردن پرت فضاها و روابط درست پبان داخلی میباشد، اصلاح نورگیری ساختمان، اصلاح ستون گذاری و بهینه کردن سازه می باشد.

اصلاح نقشه ساختمان

اصلاح نقشه ساختمان به کیفیت بناهای ساخته شده و کم کردن هزینه ساخت و بهینه کردن فضاهای بهره وری طراحی داخلی کمک می کند.

شما می توانید با هزینه بسیار پایین پیش از ساخت ساختمان خود نقشه ساختمان و نقشه سازه خود را بهینه کنید و نتیجه آن را در کم شدن هزینه سازه و بهبود پلان داخلی و عدم پرتی فضا ها در معماری ببینید.

اصلاح پلان معماری

گاهی با نقشه ساختمان گوناگون مواجه می شویم که به دلیل عدم مهم شمردن نقشه معماری ساختمان از نظر نقشه نامناسب می شود و پرت فضایی یا همان عدم توانایی چیدن مبلمان در فضا دیده مش شود و یا بسیار دیده شده است بدون توجه به موقیت معماری ستون ها و بادبند ها و دیگر اجزای سازه مانع از روابط مناسب فضای داخلی و یا کور کردن نور مناسب ساختمان می شوند.

اصلاح رندر معماری

منظور معماریار اصلاح رندر معماری اصلاح تری دی مکس معماری می باشد. در این اصلاحات طراحی نما و طراحی داخلی دوباره بازبینی می شوند. پس از بازبینی اصلاحات نور ساختمان ،اصلاحات نورپردازی نما و .. انجام می گیرد.

گروه طراحی معماری معماریار تمام تلاش خود را جهت بهبود طراحی معماری ،طراحی داخلی،طراحی نما و… را انجام می دهد.

برای تماس با ما کافی است به بخش ارتباط با ما و یا سفارش پروژه معماری مراجعه فرمایید.

  • Text description provided by the architects. Situated next to a river in the middle of Vietnam, Bamboo Long House Restaurant features a large boat-shaped roof, which is […]
  • Text description provided by the architects. Situated next to a river in the middle of Vietnam, Bamboo Long House Restaurant features a large boat-shaped roof, which is […]
  • Text description provided by the architects. Situated next to a river in the middle of Vietnam, Bamboo Long House Restaurant features a large boat-shaped roof, which is […]
  • Text description provided by the architects. Situated next to a river in the middle of Vietnam, Bamboo Long House Restaurant features a large boat-shaped roof, which is […]